specjalnosci.zhp.pl

O specjalności

Harcerskie Drużyny Wodne i Żeglarskie

Działania tej specjalności związane są z wodą, niezależnie od tego, czy siła napędowa jednostki pływającej pochodzi od śruby, żagla, czy też wioseł. Tak samo nie gra roli rodzaj akwenu – tak samo ważne dla nas są działania na małych zbiornikach wodnych, jak też dalekie wyprawy morskie i oceaniczne.

Specjalność oferuje różne kierunki rozwoju (np. turystyka kajakowa, żeglarstwo, jachting, motorowodniactwo) na wielu poziomach wiedzy i umiejętności (od żeglarza i sternika, aż po uprawnienia instruktorskie). Dlatego też stanowi atrakcyjną ofertę programową niemal dla każdej grupy wiekowej. Fascynujące przeżycia i przygody, urok wypraw wodniackich i żeglarskich, społeczne uznanie dla umiejętności żeglarskich, różnorodność szkoleń i działań, jak też duże możliwości praktycznego zastosowania umiejętności, wiedzy i nabytych uprawnień w dorosłym życiu sprawiają, że specjalność cieszy się dużym zainteresowaniem szczególnie harcerzy starszych i wędrowników. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, iż harcerstwo dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą, dużą ilością baz wodniackich i jednostek pływających.

Koordynacją oraz wspieraniem działalności wodniackiej i żeglarskiej zajmuje się Kierownictwo Drużyn Wodnych i Żeglarskich, działające w ramach Wydziału Specjalności Głównej Kwatery ZHP. Na poziomie chorągwi rolę taką pełnią piloci chorągwi, a na poziomie hufca (o ile istnieje prężne środowisko wodniackie) – retman (sztorman).

Serwis Kierownictwa Harcerskich Drużyn Wodnych i Żeglarskich – www.wodniacy.zhp.pl

PASSWORD RESET

Zaloguj się