specjalnosci.zhp.pl

O specjalności

Drużyny Sportowe

Działalność sportowa to jedna z najstarszych dziedzin pracy harcerskiej. Już w 1917 roku powstał w Przemyślu pierwszy harcerski klub sportowy „Czuwaj”. W okresie międzywojennym harcerskie kluby sportowe były integralną częścią wychowania sportowego i fizycznego polskiej młodzieży. Po reaktywowaniu działalności harcerskiej w 1956 roku, aktywność sportowa harcerek i harcerzy przybrała inną formę. Rolę dawnych klubów przejęły drużyny i tam były realizowane działania z zakresu kultury fizycznej. Celem tych działań było popularyzowanie takich wzorców zachowań, takich form spędzania wolnego czasu, które kształtowałyby nawyki ruchowe, higieniczno – zdrowotne przyzwyczajenia i postawy.

Wychowanie sportowe w ZHP obejmuje te formy aktywności ruchowej, które mogą być uprawiane przez całe życie, np. biegi, pływanie, jazda na nartach, gry i zabawy ruchowe, terenowe, gry zespołowe itp. W pracy harcerskiej największą popularnością cieszą się zawody, turnieje, olimpiady w zakresie różnych dyscyplin sportowych.

Kontakt do Instruktora ds. Specjalności Sportowej:
–vacat–
e-mail: sport@zhp.pl

PASSWORD RESET

Zaloguj się