specjalnosci.zhp.pl

Szkolenia

W ramach zdobywania wiedzy i umiejętności w HSZ można odbyć następujące szkolenia:
– kurs podstawowy – kurs HSZ – oparty na wymogach szkolenia dla członków służb informacyjnych i porządkowych, zawierający m.in. takie zagadnienia jak:
* procedury służb porządkowych (m.in. analiza zagrożeń, samoobrona)
* sprawy prawne i karne związane z działalnością HSZ
* działania antykryzysowe (m.in. działanie z odpowiednimi służbami)
* sprawy psychologiczne (m.in. reagowanie na agresję, negocjacje)
* łączność radiowa i procedury łączności
* pierwsza pomoc przedmedyczna
– kurs zaawansowany – szkolenie dla szefów zmian i szefów służb – szkolenie poszerzające wiedzę prawną oraz przygotowujące do pełnienia funkcji szefa zmiany/służby
– szkolenie z kierowania ruchem drogowym – współorganizowane z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego
– warsztaty z samoobrony

PASSWORD RESET

Zaloguj się