specjalnosci.zhp.pl

O specjalności

Młodsza siostra HSG. Dawien dawno nazywana HSP (Harcerską Służbą Porządkową), do której dorobku nawiązuje. Celem tej służby jest ukształtowanie harcerki oraz harcerza w poszanowaniu prawa obowiązującego, z naciskiem na te aspekty, z którymi polski obywatel spotyka się często lub nawet bardzo często. HSZ jest nową ciekawą propozycją metodyczno-programową skierowaną przede wszystkim do drużyn o specjalności HSG oraz obronnej, ale nie tylko. Drużyny niespecjalnościowe (tzw. „zielone”) również mogą ją realizować poprzez różne formy działania.
Jedną z nich jest pełnienie służby informacyjno-porządkowej oraz służby wartowniczej na wydarzeniach harcerskich. O ile pełnienie wart na obozach, biwakach nie wymaga znajomości aktów prawnych, tak służba informacyjno-porządkowa opiera swoje działanie na długim etapie przygotowawczym, w skład którego wchodzą zajęcia teoretycznie oraz praktyczne, a także znajomości ustaw i rozporządzeń.
Etap przygotowawczy, o którym wcześniej zostało wspomniane, jest formą podstawową – kursem dwuweekendowym. W czasie tego szkolenia uczestnicy poznają podstawy prawa, uczą się negocjacji i tłumienia konfliktów oraz poznają podstawy samoobrony.

PASSWORD RESET

Zaloguj się