specjalnosci.zhp.pl

Cele działania

Harcerska Służba Zabezpieczenia jest szczególnym rodzajem służby wędrowników i instruktorów ZHP realizowanej podczas organizowanych lub współorganizowanych przez jednostki organizacyjne Związku imprez masowych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Harcerska Służba Zabezpieczenia wyposażona jest w wynikające z ww. Ustawy uprawnienia i obowiązki rozszerzone o prawa wynikające z charakteru imprezy harcerskiej, w tym ustalanie tożsamości na podstawie Książeczki Harcerskiej lub Książeczki Instruktorskiej.

Ze względu na szczególny charakter służby rzutujący w istotny sposób na wizerunek ZHP Harcerska Służba Zabezpieczenia spełniać musi następujące kryteria:
– w skład HSZ wchodzą wędrownicy i instruktorzy oraz działacze i starszyzna ZHP, którzy ukończyli właściwe szkolenie zgodne ze standardami wyznaczonymi przez Inspektorat HSZ GK ZHP,
– HSZ kierują osoby posiadające właściwe wyszkolenie zgodne ze standardami wyznaczonymi przez Inspektorat HSZ GK ZHP,
– służba HSZ realizowana jest na podstawie Instrukcji HSZ opracowanej przez Inspektorat HSZ GK ZHP w zgodzie z treścią Ustawy z dnia 2marca 2009  r. o bezpieczeństwie imprez masowych (z zastrzeżeniem specyfiki metody harcerskiej).

PASSWORD RESET

Zaloguj się