specjalnosci.zhp.pl

Sprawności

Harcerska Służba Graniczna

Strażniczka granicy/strażnik granicy * 
1. Zna podstawowe zadania Straży Granicznej i jej strukturę.
2. Zna numer telefonu do najbliższej jednostki SG.
3. Zna przebieg linii granicy w rejonie zamieszkania i potrafi wskazać jej charakterystyczne punkty.
4. Potrafi skrycie obserwować innych, samemu nie będąc widzianym; umie sporządzić meldunek z zaobserwowanych zdarzeń.
5. Potrafi wymienić nazwy kilku miejscowości na terytorium państwa sąsiedniego w rejonie zamieszkania

Tropiciel śladów **
1. Umie rozpoznawać ślady ludzi określając: ich wiek, kierunek marszu, długość kroku i sposób poruszania się.
2. Przeprowadził wywiad z funkcjonariuszem SG na temat rozpoznawania i zabezpieczania śladów.
3. Przeprowadził w terenie zajęcia dla zastępu z rozpoznawania śladów.
4. Samotnie spędził w terenie 8 godzin, opisując ślady ujawnione na drogach dojazdu do linii granicy.
5. Sporządził odlew gipsowy śladu człowieka.

Pogranicznik ***
1. Zna podział pogranicza (pas drogi granicznej, strefa nadgraniczna).
2. Umie wymienić elementy służby granicznej.
3. Zna strukturę Straży Granicznej.
4. Potrafi wymienić nazwy przejść granicznych we własnym województwie.
5. Zna podstawowe fakty z historii polskich formacji granicznych.

PASSWORD RESET

Zaloguj się