specjalnosci.zhp.pl

O specjalności

Harcerska Szkoła Ratownictwa

Celami działania Harcerskiej Szkoły ratownictwa są: propagowanie i unifikacja wiedzy oraz umiejętności harcerzy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Potrzeba szkolenia w udzielaniu pomocy poszkodowanym jest w naszym społeczeństwie bagatelizowana, co owocuje tragiczną statystyką ofiar wypadków. Wielu ludzi ponosi śmierć lub odnosi trwały ubytek na zdrowiu, gdyż świadkowie wypadków potrafią tylko wezwać pogotowie i czekać gapiąc się z założonymi rękami. Wyciągając wnioski z błędów edukacji w szkołach, polegających na przekazywaniu tylko wiedzy teoretycznej, HSR we współpracy z lekarzami przygotowała program szkolenia, w którym zasadniczą rolę odgrywają umiejętności. Harcerze na naszych kursach biorą udział w wielu pozoracjach wypadków, a co za tym idzie nabierają pewnych koniecznych nawyków i uczą się wielu technik postępowania. Poznają także tajniki prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Właśnie te rzeczy uzupełnione wiedzą teoretyczną pozwolą, gdy zajdzie taka potrzeba, skutecznie pomóc poszkodowanym wypadkach. Warto również dodać, że są wśród naszych instruktorów lekarze, zawodowi ratownicy medyczni, pielęgniarki, ratownicy WOPR i OC.

Oferta HSR skierowana jest praktycznie do wszystkich członków ZHP. Najważniejszym elementem działań szkoły jest szkolenie z zakresu pierwszej pomocy otwarte dla wszystkich środowisk harcerskich w ramach systemu odznak „Ratownik Medyczny ZHP”. Prócz tego HSR koordynuje i wspiera szkolenie, program i współzawodnictwo drużyn specjalizujących się w zakresie rawtownictwa medycznego oraz ratownictwa specjalistycznego (drużyny ratowniczo-medyczne, Harcerskie Grupy Ratownicze).

Specjalność ma charakter uniwersalny i stanowi doskonały element wzbogacający program pracy różnych grup wiekowych. Dla zuchów są to zbiórki tematyczne dotyczące profilaktyki bezpieczeństwa powszechnego. Harcerze szybko przyswajają bardzo praktyczną wiedzę i umiejętności podczas atrakcyjnych dla nich fabularnych gier ratowniczych. Dla harcerzy starszych jest to doskonała okazja do wszechstronnego rozwoju zainteresowań, preorientacji zawodowej i promocji działalności ochotniczej. Wędrownicy mogą zaś z nabytymi umiejętnościami odnaleźć sobie pole słuzby.

http://hsr.zhp.pl

PASSWORD RESET

Zaloguj się