specjalnosci.zhp.pl

O specjalności

Pożar – wiemy co robić!!!

Harcerskie drużyny pożarnicze to rodzaj działalności programowej ZHP, gdzie harcerze i harcerki, przy inspiracji i udziale kadry instruktorskiej, zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, sposobów rozpoznawania zagrożeń pożarami oraz przeciwdziałania im.


Do form pracy należą: patrolowanie terenów leśnych zagrożonych pożarami, popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wykonywanie czynności pomocniczych podczas akcji gaśniczych, opieka nad dziećmi, pomoc w zabezpieczaniu, ewakuowaniu ludzi, zwierząt, mienia, pełnienie służby łącznikowej, medycznej. Drużyny uczestniczą w turniejach wiedzy pożarniczej oraz pożarniczych torach przeszkód.

Zmiany w doktrynie bezpieczeństwa publicznego, jak też zasad funkcjonowania jednostek ratowniczo-gaśniczych wymuszają również zmiany w programie drużyn pożarniczych. Oprócz tradycyjnych ćwiczeń gaśniczych coraz większy zakres programu obejmuje doskonalenie się w technikach ratownictwa medycznego i specjalnego.


Instruktor GK ZHP ds. specjalności pożarniczej
phm. Sebastian Żurawski
e-mail: pozarnicza@zhp.pl

PASSWORD RESET

Zaloguj się