specjalnosci.zhp.pl

O specjalności

Współczesne harcerstwo daje szerokie możliwości przeżycia mocnych wrażeń jednocześnie wychowując i przekazując wieloletnie tradycje młodemu pokoleniu. Specjalność obronna potrafi zapewnić odpowiednie warunki do realizacji tych celów i jeśli drużynowy lub szef klubu specjalnościowego dobrze ją zaprezentuje – może być jedną z najlepszych przynęt na młody i prężny narybek. Co najważniejsze wywodzi się z pasji, którą niejednokrotnie wykazuje się lider specjalnościowy.

Główne cechy specjalności obronnej to:

  • Szeroka gama form pracy specjalnościowej. Wśród nich znajdują się: strzelectwo, survival, sztuki walki, techniki linowe, Airsoft i Paintball, nurkowanie, wsparcie i współudział w zarządzaniu kryzysowym (np. pomoc przy powodziach lub huraganach), łączność, spadochroniarstwo, wsparcie akcji poszukiwawczo-ratowniczych, obrona cywilna, służba na rzecz uhonorowania Ojczyzny. Oczywiście nie są to jedyne formy – te służą jedynie daniu przykładu, czym może zajmować się specjalność obronna;
  • Atrakcyjny program, który tworzony jest na podstawie elementów tej specjalności, z wykorzystaniem jej charakterystycznych form oraz zawiązanego partnerstwa z innymi środowiskami lub organizacjami poza harcerskimi;
  • Obronność to tzw. metaspecjalność. Jej tematyka może być tak rozległa, że będzie wyśmienicie przeplatać się z elementami innych specjalności, np. służby zabezpieczenia, służby ratowniczej, specjalności lotniczej, kawaleryjskiej czy jakiejkolwiek innej. Można przyznać jej miano metaspecjalności również ze względu na jej cel – „uprawianie” specjalności obronnej wiąże się zarówno ze służbą dla innych, jak i rozwoju własnych pasji. Wbrew pozorom w specjalności obronnej realizuje się dużo turystyki. Odwiedzanie miejsc związanych z patronem, zdobywanie odznak PTTK (np. odznaki PTTK związane z Cichociemnymi);
  • Możliwość łączenia uprawiania sportów, hartowania ciała i ducha oraz kształtowania charakteru przez wyzwania i służbę. Praca ze sprzętem strzeleckim, krzesiwem i nożem czy spadochronem wiąże się z ryzykiem. Używanie ich wymaga więc ćwiczeń, wysiłku, odpowiedzialności i treningu, niejednokrotnie wyciskając pot i łzy operatora sprzętu. Harcerze mają więc do czynienia z czymś, co należy traktować z powagą, co uczy ich odpowiedzialności i świadomości własnych czynów;

    Trening strzelecki podczas obozu specjalnościowego “Bądź gotów!”, autor zdjęcia: hm. Mirosław Namiotko

  • Możliwość realizacji programu we wsparciu instytucji, służb państwowych oraz prywatnych podmiotów. Szukanie wzorców i kształcenia specjalnościowego u profesjonalistów umożliwia zdobywanie różnych pozazwiązkowych uprawnień, licencji i patentów, od klas wyszkolenia nurkowego czy spadochronowego, po uprawnienia instruktorskie obrony cywilnej.

Odsłonięcie pomnika gen. Sosabowskiego, październik 2017 Lębork, autor zdjęć hm. Mirosław Namiotko

Daje także czas na zbieranie doświadczenia i poszukiwanie własnej ścieżki zawodowej przez inspirowanie sięwspierającymi podmiotami.Organizacji, z którymi można zawiązać współpracę lub partnerstwo w ramach pracy specjalnościowej jest bardzo wiele: Siły Zbrojne, WOT, służby ratownicze, Policja, Straż Miejska, związki strzeleckie, otwarte grupy Preppersów, fora survivalowe, stowarzyszenia paramilitarne, grupy airsoftowe, aerokluby, LOK, kluby wspinaczkowe i płetwonurkowe, Obrona Cywilna, strzelnice, grupy rekonstrukcji historycznej, władze samorządowe, gminne i powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego itd.;

A tak pozyskujemy sprzęt specjalnościowy ;), właściciel zdjęcia phm. Jędrzej Namiotko

  • Silnie podkreślana rola bohatera drużyny, nakreślająca kierunek rozwoju środowiska. Wybór pozytywnego bohatera, wzorca do naśladowania pomaga ułożyć plan pracy takiej drużyny w spójną całość, nadać unikalny charakter środowiska oraz poszerzyć wiedzę historyczną harcerzy. Praca z bohaterem wzbogaca program drużyny o wyjazdy w miejsca związane z bohaterem np. miejsca bitwy (Monte Cassino, Breda, Driel) czy miejsca ważnych wydarzeń (Wola, Oświęcim). Drużyna nie siedzi w harcówce – jeździ, zwiedza i aktywnie poznaje historię swego patrona oraz wydarzeń z nim związanych. W trakcie podróży spotykają ciekawe osoby, będące świadkami historycznych wydarzeń ważnych dla Polski i Polaków.

73 rocznica bitwy pod Arnhem, Driel w Holandii, autor phm. Jędrzej Namiotko

Harcerze w drużynie obronnej mają okazję poznać wiele ciekawych zajęć, a w wieku wędrowniczym wybierają jedno z nich. Specjalizują się w danej dziedzinie a to, jak w przypadku np. drużyn ratowniczych, jest często pierwszym krokiem do wybrania sobie pasji lub zawodu.

 

Inspektorat Drużyn Obronnych GK ZHP podejmuje się wsparcia i koordynacji działań środowisk, drużyn i klubów specjalnościowych, zarówno na szczeblu Związku jak i lokalnie. Aktualnie powstają też różnego rodzaju mniej lub bardziej formalne związki drużyn, które współpracują ze sobą w zakresie wyszkolenia specjalnościowego lub w ramach pracy ze wspólnym bohaterem.

Harcerski Turniej Airsoftowy w Józefowie, Autor zdjęcia: Michał Łabudzki

PASSWORD RESET

Zaloguj się