specjalnosci.zhp.pl

Metodyka

O metodyceStopnieSprawności

Zasady pracy specjalności harcerskich mówią, że:
Specjalność harcerska jest sposobem realizacji programu harcerskiego wzbogaconego o treści charakterystyczne dla danego rodzaju aktywności.
Realizacja specjalności harcerskich wiąże się ze stosowaniem specyficznych form pracy i instrumentów metodycznych w postaci sprawności i odznak specjalnościowych, uprawnień państwowych i specjalistycznych itp.
Realizacja większości specjalności harcerskich wymaga zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa realizowanych działań.
Specjalności harcerskie są realizowane przez drużyny, kręgi, zastępy i kluby specjalnościowe – określane w niniejszym dokumencie jako środowiska specjalnościowe – skupiające harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów i działaczy.
Wymagania stawiane środowiskom specjalnościowym sprawiają, iż zdobycie miana Drużyny (Zastępu, Kręgu, Klubu) Specjalnościowej ma charakter wyróżnienia.

Jak zatem pracować ze specjalnością lotniczą, aby faktycznie nasza działalność była przede wszystkim harcerska ?

Przede wszystkim stosować w pracy ze specjalnością lotniczą – lotnicze sprawności.
Oraz uzupełnić realizację prób na stopnie harcerskie o dodatkowe wymagania lotnicze.


Z Zasad Pracy Lotniczej w ZHP >>> PLIK


5. Harcerskie stopnie w drużynach lotniczych.
Harcerskie stopnie w drużynach i zastępach lotniczych są kolejnymi próbami charakteru harcerza-lotnika.
Ich program opiera się na wymaganiach zawartych w poszczególnych stopniach harcerskich.
Należy wzbogacać je o elementy lotnicze.

6. Sprawności lotnicze.

6.1. Lotnicze sprawności zuchowe to określone programem umiejętności i pożądane zachowania przeżyte w zabawie. Zdobywane zespołowo w ramach cykli zabawowych, poprzez aktywne przeżycie rozbudzają zainteresowanie lotnictwem. Zdobywane indywidualnie służą samodzielnemu podejmowaniu działań przez zucha, w określonej dziedzinie. Programy sprawności zuchowych zawiera Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 21/2014 z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu sprawności zuchowych” oraz „Zestawu sprawności zuchowych”.

6.2. Lotnicze sprawności harcerskie są sprawdzianami określonego zasobu wiedzy i umiejętności.
Wymagania na sprawności harcerskie zawiera Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 24/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu sprawności harcerskich” oraz „Zestawu sprawności harcerskich”.

6.3. HJL mogą opracowywać własne sprawności. Wymagania tych sprawności należy opracowywać zgodnie z zasadami przedstawionymi w “Regulaminie sprawności”. Należy również określić ich poziom i zaprojektować znak graficzny. Opracowane w środowiskach sprawności, po zaopiniowaniu w upoważnionym inspektoracie lotniczym, a następnie zatwierdzeniu w komendzie hufca, należy przesyłać do Inspektoratu Lotniczego Głównej Kwatery ZHP (IL GK ZHP) w celu ich upowszechnienia.

6.4. Od 02.01.2012 roku funkcjonuje tzw. środowiskowy system sprawności lotniczych. Zatwierdzony w trybie określonym w uchwale GK ZHP, system został przyjęty przez Inspektorat Lotniczy GK ZHP, celem dalszego rozpropagowania.

(patrz >>>  http://19kldh.pl/sprawnosci  )

Przedstawiamy Wam dodatkowe wymagania specjalności lotniczej do stopni harcerskich.

Poniższe przykładowe wymagania należy traktować jako minimum. Poszczególne środowiska mogą stosować własne wymagania lotnicze o poszerzonym zakresie.

Ochotniczka – Młodzik

 • Brał(a) udział w Święcie Lotnictwa, zawodach modeli kartonowych lub innej imprezie lotniczej zorganizowanej przez drużynę/szczep.
 • Zdobył(a) jedną ze sprawności lotniczych.
 • Zna zasługi lotniczego bohatera drużyny lub główne osiągnięcia trzech znanych lotników polskich.
 • Wie, kto i kiedy pierwszy wykonał lot balonem, szybowcem, samolotem i statkiem kosmicznym.
 • Rozpoznaje przynajmniej 4 wojskowe znaki rozpoznawcze oraz 3 typy samolotów i 2 typy polskich szybowców.
 • Umie nazwać główne części samolotu.

Tropicielka – Wywiadowca

 • Brał(a) w ostatnim roku udział w imprezie lotniczej zorganizowanej w drużynie/szczepie (zawody latawców, modeli kartonowych, modeli balonów, wycieczka na lotnisko lub do muzeum ze zbiorami lotniczymi).
 • Opowie o książce lotniczej, którą przeczytał(a).
 • Zdobył(a) w ostatnim roku kolejne 2 sprawności lotnicze.
 • Wyjaśnił(a) zasadę lotu: latawca, szybowca, samolotu, śmigłowca, balonu i rakiety.
 • Zademonstrował(a) latającym modelem kartonowym 3 figury akrobacji.
 • Rozpoznaje lotnicze znaki rozpoznawcze (wojskowe) 8 państw oraz 6 typów samolotów i 4 typy szybowców.
Pionierka – Odkrywca
 • Zdobył(a) w ostatnim roku kolejne 2 sprawności lotnicze (albo modelarską odznakę sportową “Młodzika” oraz 1sprawność lotniczą ).
 • Brał(a) w ostatnim roku udział w imprezie lotniczej zorganizowanej w drużynie/szczepie.
 • Rozpoznaje główne rodzaje chmur.
 • Zna zasady sterowania samolotem, lotnią i spadochronem.

Samarytanka – Ćwik

 • Zdobył(a) w ostatnim roku kolejne 2 sprawności lotnicze (albo modelarską odznakę sportową “Brązową” oraz 1sprawność lotniczą ).
 • Brał(a) w ostatnim roku udział w organizacji imprezy lotniczej w drużynie/szczepie.
 • Zna podział statków latających na główne rodzaje. Wyjaśnił(a) działanie silnika tłokowego, turboodrzutowego i rakietowego.
 • Podał(a) w postaci gawędy kilka ważniejszych wydarzeń z dziejów polskiego lotnictwa.

Harcerka Orla – Harcerz Orli

 • Zna historię lotnictwa polskiego.
 • Wykonał(a) prostą pomoc naukową użyteczną w czasie zajęć lotniczych w drużynie/szczepie na poziomie 4 pierwszych stopni (plansza, makieta, gra itp.).
 • Zorganizował(a) zajęcia lotnicze w zastępie lub drużynie.
 • Brał(a) udział w organizacji imprezy lotniczej dla kilku jednostek harcerskich.

Harcerka Rzeczpospolitej – Harcerz Rzeczpospolitej

 • Zna historię lotnictwa światowego oraz ważniejsze fakty z historii astronautyki.
 • Opracował(a) trwałe materiały szkoleniowe dla drużyny/szczepu z zakresu specjalności lotniczej.
 • Zorganizował(a) samodzielnie imprezę lotniczą dla kilku jednostek harcerskich lub współpracował(a) przy organizacji 2-3 imprez.

 

W 2012 roku Inspektorat Lotniczy GK ZHP przygotował do wykorzystania nowy  system sprawności lotniczych.

System znajduje się na stronie www.19kldh.pl/sprawnosci


6. Sprawności lotnicze.
6.1. Lotnicze sprawności zuchowe to określone programem umiejętności i pożądane zachowania przeżyte w zabawie. Zdobywane zespołowo w ramach cykli zabawowych, poprzez aktywne przeżycie rozbudzają zainteresowanie lotnictwem. Zdobywane indywidualnie służą samodzielnemu podejmowaniu działań przez zucha, w określonej dziedzinie.
Programy sprawności zuchowych zawiera Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 81/2007 z dnia 02 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia “Regulaminu sprawności zuchowych” oraz “Zestawu sprawności zuchowych” (W.U. nr 1-8/2007).
6.2. Lotnicze sprawności harcerskie są sprawdzianami określonego zasobu wiedzy i umiejętności.
Wymagania na sprawności harcerskie zawiera Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 83/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia uzupełniającego zestawu sprawności harcerskich (W.U. nr 8/2003).
6.3. HJL mogą opracowywać własne sprawności. Wymagania tych sprawności należy opracowywać zgodnie z zasadami przedstawionymi w “Regulaminie sprawności”. Należy również określić ich poziom i zaprojektować znak graficzny. Opracowane w środowiskach sprawności, po zaopiniowaniu w upoważnionym inspektoracie lotniczym, a następnie zatwierdzeniu w komendzie hufca, należy przesyłać do Inspektoratu Lotniczego Głównej Kwatery ZHP (IL GK ZHP) w celu ich upowszechnienia (patrz >>> www.19kldh.pl/sprawnosci  )

PASSWORD RESET

Zaloguj się