specjalnosci.zhp.pl

Inspektorat

Główna Kwatera ZHP
Inspektorat Lotniczy
ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
e-mail: lotnictwo@zhp.pl
tel.kom. 519-160-185


===========
Zapraszamy na FB

 

– grupa dyskusyjna “Harcerskie Lotnictwo”  >>> https://www.facebook.com/groups/768051103286726/

===========

Inspektorat Drużyn Lotniczych funkcjonował formalnie do końca 2012 roku, przy Wydziale Specjalności Głównej Kwatery ZHP.  Do tego czasu funkcjonował przez kolejne dziesieciolecia, aż do pocz. lat 90-tych, czyli do powstania COL. Ponownie powstał (nieoficjalnie) w 2002 r. z inicjatywy Rady Wychowania Lotniczego ZHP. Celem IDL było uzupełnienie “luk” w pracy ówczesnego Centralnego Ośrodka Lotniczego GK ZHP. Po rozwiązaniu COL GK ZHP w 2005 r. Inspektorat stał się centralnym zespołem, w skali kraju, koordynującym oraz nadzorującym pracę harcerskich jednostek lotniczych.

30.09.2017 r., po 5-letniej przerwie, został powołany skład powołany Inspektorat Lotniczy GK ZHP. Stało się to zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej ZHP oraz wolą Harcerskiego Sejmiku Lotniczego ZHP.

1) Obecny skład inspektoratu:

– szef Inspektoratu Lotniczego – hm. Czesław PRZYBYTEK
oraz instruktorzy ds. lotnictwa w Inspektoracie Lotniczym:
– phm. Tomasz GNIADEK
– phm. Piotr GRYZIAK

– hm. Daniel OBAREWICZ

Kontakt:

lotnictwo@zhp.pl
tel.kom. 519-160-185

 


2) Kapituła Harcerskiego Znaku Spadochronowego
– hm. Daniel OBAREWICZ  – przewodniczący,
– hm. Marek JEDYNAK –  członek,
– phm. Rafał MUSIALIK – członekKontakt:
kapitula.hzs@zhp.pl

3) Kapituła Harcerskiego Znaku Balonowego
– hm. Czesław PRZYBYTEK –  przewodniczący
– pwd. Eryk CZARKOWSKI – sekretarz
– druh Krzysztof KOREPTA –  członekKontakt:
lotnictwo@zhp.pl
tel.kom. 519-160-185

 


 4) Kapituła odznaki Harcerski Instruktor Lotniczy

– hm. Czesław Przybytek  –  przewodniczący
– vacat
– hm. Kazimierz Dziedzic

Kontakt:
lotnictwo@zhp.pl
tel.kom. 519-160-185


 

5) Szef Harcerskiego Klubu Spadochronowego [przy GK ZHP] – hm. Franciszek Klulanek

PASSWORD RESET

Zaloguj się