specjalnosci.zhp.pl

Inspektorat

Inspektorat Honorowego Krwiodawstwa (Inspektorat HDK)

– Wydział Specjalności GK ZHP

Założenia programowe:

  • prowadzenie (przygotowanie założeń, program) warsztatów dla liderów – instruktorów zajmujących się tematyką HDK (ch,h)
  • inicjowanie i pomoc w nawiązywaniu współpracy z publiczną służbą krwi (regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, wojskowe rckik, oddziały terenowe), pod kątem rejestrowania „harcerskiej” krwi oraz działań edukacyjnych,
  • organizacja akcji poboru krwi podczas imprez ogólnopolskich, przygotowanie „poradnika” organizatora akcji, wsparcie merytoryczne dla środowisk organizujących akcje i inne działania promocyjne,
  • kalendarium i/lub mapa z harcerskimi akcjami poboru krwi oraz środowisk realizujących program krwiodawstwa,
  • koordynacja corocznej akcji „Krople Braterstwa” organizowanej z okazji Dnia Myśli Braterskiej (mapa i licznik akcji),
  • organizacja corocznego sejmiku instruktorów (kadry) zajmujących się tematyką krwiodawczą,
  • promocja odznaki „Harcerska Kropla Braterstwa”,
  • promocja wśród zuchów i harcerzy sprawności „krwiodawczych”, opracowywanie przykładowych konspektów zbiórek, organizowanie banku „krwiodawczych” pomysłów,
  • edukacja wędrowników nt. idei honorowego krwiodawstwa i zasad oddawania krwi, inicjowanie i opracowywanie materiałów pomocniczych dla kadry,
  • opracowywanie i promocja propozycji programowych (we współpracy z Wydziałem Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP), dotyczących honorowego krwiodawstwa i nawiązujących do tematyki zdrowia oraz pierwszej pomocy – odpowiednio dla poszczególnych grup metodycznych,
  • współpraca z HSR w zakresie włączenia do programu kursów pierwszej pomocy tematyki krwiodawstwa (krew jako lek ratujący życie – znaczenie, potrzeby, akcja „na ratunek”),
  • ewidencja krwi oddawanej przez środowiska harcerskie (np. harcerskie kluby, akcje organizowane przez środowiska harcerskie, grupowe oddawanie krwi) – tzw. licznik krwi,
  • usystematyzowanie nazewnictwa działań, w tym akcji i wydarzeń związanych z harcerskim honorowym krwiodawstwem,
  • współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się promocją honorowego krwiodawstwa i pozyskiwaniem honorowych dawców krwi, w tym współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 28.03.1999 r.

 

W dalszej kolejności także włączenie w działania Inspektoratu problematyki dawstwa szpiku oraz transplantologii.

 

 

Opracowano podczas V Zlotu Kadry ZHP
Tokarnia, 19-20 sierpnia 2017 r.

PASSWORD RESET

Zaloguj się