specjalnosci.zhp.pl

Start Specjalności Harcerskie Ekologiczna Kurs instruktorski Etyki Środowiskowej ZHP

Kurs instruktorski Etyki Środowiskowej ZHP

W jaki sposób korzystać ze środowiska naturalnego tak, by nasz negatywny wpływ na nie był możliwie jak najmniejszy? Jak zorganizować wycieczkę, biwak, obóz czy zlot hufca tak, by “pamiątki” po nich w środowisku nie zabliźniały się przez długie lata? Jak realizować edukację ekologiczną na miarę XXI wieku? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedź próbuje znaleźć program Etyki Środowiskowej ZHP.

Czym jest etyka środowiskowa?

Etyka Środowiskowa ZHP to program oraz system szkoleń, którego celem jest propagowanie postaw i przekazywanie wiedzy dotyczącej etycznego korzystania ze środowiska naturalnego. Chcemy w harcerzach i instruktorach ZHP budować postawę troski o środowisko naturalne we wszelkich działaniach, zarówno harcerskich, jak i codziennych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na świeżym powietrzu (rajdy, biwaki, wycieczki, obozy…). Chcemy, aby Związek Harcerstwa Polskiego był organizacją pionierską w zakresie budowania świadomości przystającej do zmian i wyzwań XXI wieku. Celem nie jest uczenie sztywnych zasad, lecz budowanie określonego sposobu myślenia o konsekwencjach swoich działań w kontekście ich oddziaływania na środowisko naturalne.

Za cel główny stawiamy sobie wychowanie do wartości, jaką jest dbałość o otaczające nas środowisko naturalne, którego wszyscy jesteśmy częścią, wynikającą wprost z Prawa Harcerskiego

Czym jest kurs instruktorski Etyki Środowiskowej ZHP?

Instruktor EŚ ZHP to osoba, która podejmuje się stałego zobowiązania i służby na rzecz środowiska naturalnego, poprzez edukację środowiskową oraz minimalizację wpływu na środowisko swojego oraz swojego środowiska działania (drużyny, hufca).

Instruktor EŚ podejmuje służbę w zakresie edukacji ekologicznej przede wszystkim poprzez organizację warsztatów środowiskowych oraz kursów podstawowych.

Kurs instruktorski etyki środowiskowej ma za zadanie przygotować do roli szkoleniowca, który będzie realizował w swoim środowisku edukację przyrodniczą w oparciu o zasady Etyki Środowiskowej ZHP.  Kurs obejmuje zatem wszystkie treści kursu podstawowego rozszerzone o elementy związane z prowadzeniem szkoleń.

Kurs instruktorski jest zgodny z systemem szkoleń Leave No Trace. Osoby, które ukończą kurs instruktorski uzyskują również certyfikat LNT.

 

Jak, gdzie, kiedy?

Chcesz ukończyć kurs instruktorski EŚ ZHP? Śledź aktualności na stronie specjalności, profilu facebookowym Centralnej Szkoły Instruktorkiej ZHP lub aktualności na stronie Leśne Plemiona.

Jeśli w najbliższym czasie nie odbywa się żaden kurs – nic straconego! Napisz do nas (ekologia@zhp.pl) i spróbujemy coś z tym fantem zrobić. Wystarczy 6-12 zainteresowanych kursem osób oraz jakieś miejsce, gdzie kurs mógłby się odbyć, a resztą zajmiemy się my :)

PASSWORD RESET

Zaloguj się