specjalnosci.zhp.pl

O specjalności

Artystycznie i Kulturalnie

Na pewno wiele osób zapyta, po co nam drużyny artystyczne, bo przecież piosenka przy ognisku, ogniobranie na zlocie czy też uroczysty kominek załatwiają nam sprawę i kto chce niech się artystycznie „wyżywa”. Można też przecież zapisać się na zajęcia prowadzone w ośrodku kultury.

Ale przecież tyle możemy wnieść do środowisk artystycznych z naszą metodą harcerską! Bo przecież często zdarzają się zespoły, w których uczestnika zajęć traktuje się jedynie jako element wykonania ogólnej koncepcji instruktora, bez względu na jego całościowy rozwój i wychowanie. Jakże często spotykamy się z rabunkową eksploatacją młodych wykonawców kosztem ich zdrowia fizycznego i psychicznego, z niezdrowym współzawodnictwem, w końcu nadużywaniu papierosów i alkoholu. A my przecież mamy swą metodę, ideały i cele!

Są więc Kielce z harcerskim festiwalem i warsztatami. Poszczególne chorągwie czy też hufce mają swe przeglądy piosenek, teatrów, recytatorów. Oczywiście „Gawęda”, oczywiście „Wartaki”, „Wołosatki”, oczywiście orkiestra dęta z Uniejowa… Ale jest też mnóstwo drużyn, które ze śpiewania, ze wspólnych działań teatralnych, fotograficznych i malarskich uczyniły sposób na swoją śródroczną pracę. I na pewno na nudę narzekać nie mogą! A każda owacja po występie, każdy wpis do księgi wystawy, każde wspomnienie z festiwalu przynosi przecież tak wiele satysfakcji! Kto wie, może po latach pracy i doskonalenia własnego warsztatu stanie się również sposobem na życie?

Droga do tego wiedzie oczywiście przez ciężką pracę – kursy, warsztaty, próby, wiele konfrontacji artystycznych. Ci jednak, co spróbowali mówią, że warto!

—————————-
Koordynator specjalności artystycznej
phm. Patrycja Bieniek

e-mail: artystyczna@zhp.pl

PASSWORD RESET

Zaloguj się