specjalnosci.zhp.pl

O specjalności

Artystycznie i Kulturalnie

©ZHP/fot. Piotr Rodzoch

 

Na pewno wiele osób zapyta, po co nam drużyny artystyczne, bo przecież piosenka przy ognisku, ogniobranie na zlocie czy też uroczysty kominek załatwiają nam sprawę i kto chce niech się artystycznie „wyżywa”. Można też przecież zapisać się na zajęcia prowadzone w ośrodku kultury.

Ale czy wiecie, że jedną z najchętniej wybieranych specjalności w ZHP jest właśnie działalność artystyczna? Przybierać ona może różnorodne formy, związane z samorealizacją dzieci i młodzieży poprzez sztukę. Epika, liryka, dramat, książka, muzyka, piosenka, balet, taniec, opera, teatr, pantomima, rysunek, malarstwo, rzeźba, film, fotografia, moda, komiks, kino, cyrk, galeria sztuki czy muzeum – jak widać możliwości jest bardzo wiele i z pewnością nie jest to zamknięta lista…

©ZHP/fot. Kamil Jasiński

Specjalność artystyczna to również wspaniała droga do rozwijania intelektu, wzbogacania własnej osobowości i duchowości. Jak powszechnie wiadomo, obcowanie z szeroko rozumianą kulturą nad wyraz skutecznie uwrażliwia człowieka (zwłaszcza młodego) na otaczający go świat i innych ludzi. Nie do przecenienia są więc również inne wartości (np. prawda, dobro, piękno, wolność), jakie niesie z sobą tego typu wychowanie przez sztukę.

Są więc Kielce z harcerskim festiwalem i warsztatami. Poszczególne chorągwie czy też hufce mają swe przeglądy piosenek, teatrów, recytatorów. Oczywiście „Wartaki”, „Wołosatki”, oczywiście orkiestra dęta z Uniejowa… Ale jest też mnóstwo drużyn, które ze śpiewania, ze wspólnych działań teatralnych, fotograficznych i malarskich uczyniły sposób na swoją śródroczną pracę. I na pewno na nudę narzekać nie mogą! A każda owacja po występie, każdy wpis do księgi wystawy, każde wspomnienie z festiwalu przynosi przecież tak wiele satysfakcji! Kto wie, może po latach pracy i doskonalenia własnego warsztatu stanie się również sposobem na życie?

Specjalność artystyczna daje ogromne pole do popisu dla wszystkich tych drużyn, które zechcą zrobić coś dobrego dla innych. Organizacja zajęć tematycznych podczas różnego rodzaju festynów, występy w czasie świąt państwowych, spektakle i przedstawienia dla dzieci lub pensjonariuszy domów opieki, wieczory poezji, festiwale piosenki, konkursy recytatorskie, osiedlowe plenery malarskie – to tylko niektóre z propozycji działań na rzecz innych ludzi.

Ważną rolę w pracy ze specjalnością artystyczną odgrywa indywidualność.

Droga do tego wiedzie oczywiście przez ciężką pracę – kursy, warsztaty, próby, wiele konfrontacji artystycznych.
Ci jednak, co spróbowali mówią, że warto!

 

—————————-
Koordynator specjalności artystycznej
phm. Patrycja Bieniek H.R.

e-mail: artystyczna@zhp.pl

PASSWORD RESET

Zaloguj się