specjalnosci.zhp.pl

Start Ludzie

Ludzie

WWSInneWsparcie w chorągwiachInspektoraty


hm. Maciej Siwiak – Kierownik Wydziału Wsparcia Specjalnościowego

phm. Patrycja Bieniek – Instruktor ds. specjalności artystycznej

 Instruktor ds. specjalności ekologicznej – vacat

hm. Robert Borzecki – Instruktor ds. specjalności historyczno-rekonstr.

hm. Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska – Instruktor ds. specjalności HSZ i HSG

hm. Czesław Przybytek – Instruktor ds. specjalności lotniczej

hm. Piotr Stanisławski – Instruktor ds. specjalności łącznościowej

hm. Maciej Siwiak – Instruktor ds. specjalności obronnej

hm. Sebastian Żurawski – Instruktor ds. specjalności pożarniczej

phm. Adam Wnorowski – Instruktor ds. specjalności technicznej

phm. Aleksandra Kamińska – Instruktor ds. specjalności jeździeckiej i kawaleryjskiej

hm. Janusz SIBIŃSKI – Instruktor ds. specjalności krwiodawstwa

hm. Henryk Karwowski – Naczelnik Poczt Harcerskich

phm. Adrian Gorzkowski – Instruktor ds. administrowania informatycznego

 

hm. Rafał Klepacz – Kierownik Wydziału Wychowania Wodnego
hm. Katarzyna Kopeć-Godlewska – Szef Harcerskiej Szkoły Ratownictwa
hm. Piotr Lewandowski – Naczelnik Poczt Harcerskich

Stołeczna:
Zachodniopomorska: hm. Krzysztof Kowalczyk
Krakowska: phm. Marcin Perzanowski
Białostocka: pwd. Marta Bokun
Śląska: phm. Janusz Karaś
Opolska: phm. Dariusz Kosakowski
Wielkopolska: phm. Daniel Lachowicz
Podkarpacka: phm. Aleksandra Kamińska

Inspektorat Łączności

Szef Inspektoratu Łączności hm. Piotr STANISŁAWSKI – Chorągiew Stołeczna.

Instruktorzy ds. łączności w Inspektoracie Łączności:
– hm. Witold BŁASIAK – Chorągiew Kujawsko-Pomorska,
– phm. Tomasz FRANKIEWICZ – Chorągiew Łódzka,
– pwd. Daniel SIWIEC – Chorągiew Zachodniopomorska ,
– phm. Adam WNOROWSKI – Chorągiew Białostocka.

Inspektorat Lotniczy

Szef Inspektoratu Lotniczego hm. Czesław PRZYBYTEK – Chorągiew Krakowska.

Instruktorzy ds. lotnictwa w Inspektoracie Lotniczym:
– phm. Tomasz GNIADEK – Chorągiew Krakowska,
– phm. Piotr GRYZIAK – Chorągiew Gdańska,
– hm. Daniel OBAREWICZ – Chorągiew Śląska.

Inspektorat specjalności jeździeckiej i kawaleryjskiej

Szefowa Inspektoratu specjalności jeździeckiej i kawaleryjskiej phm. Aleksandra KAMIŃSKA – Chorągiew Podkarpacka.

Instruktorzy ds. specjalności jeździeckiej i kawaleryjskiej:
– phm. Mariusz KOWALSKI – Chorągiew Kielecka,
– phm. Michał KOWALSKI – Chorągiew Kielecka,
– pwd. Klaudia MAZUREK – Chorągiew Dolnośląska.

Inspektorat Harcerskiej Służby Zabezpieczenia

Szefowa Inspektoratu Harcerskiej Służby Zabezpieczenia hm. Agnieszka FIETKIEWICZ-ZAPALSKA – Chorągiew Stołeczna.

Instruktorzy ds. służby zabezpieczenia:
– phm. Piotr LEWANDOWSKI – Chorągiew Łódzka,
– pwd. Michał MOTYKA – Chorągiew Gdańska,

Inspektorat Techniczny

Szef Inspektoratu Technicznego phm. Adam WNOROWSKI – Chorągiew Białostocka.

Instruktorzy ds. technicznych:
phm. Radosław KAŁUŻA – Chorągiew Śląska,
hm. Krzysztof NAJBERG – Chorągiew Stołeczna,
– pwd. Przemysław SIL – Chorągiew Opolska.

Inspektorat Pożarniczy

Szefa Inspektoratu Pożarniczego hm. Sebastian ŻURAWSKI – Chorągiew Stołeczna.

Instruktorzy ds. pożarnictwa:
– phm. Radosław FIEDLER – Chorągiew Krakowska,
– phm. Jarosław ZAJĄC – Chorągiew Śląska

Inspektorat Obronny

Szef Inspektoratu Obronnego hm. Maciej SIWIAK – Chorągiew Wielkopolska.

Instruktorzy ds. obronności:
– hm. Jędrzej NAMIOTKO – Chorągiew Zachodniopomorska,
– pwd. Krystian RADZIEJEWSKI– Chorągiew Stołeczna

Inspektorat Krwiodawczy

Szef Inspektoratu Krwiodawczego hm. Janusz SIBIŃSKI– Chorągiew Wielkopolska.

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się