specjalnosci.zhp.pl

Start Aktualności Turniej Specjalności – Szczecin

Turniej Specjalności – Szczecin

UDOSTĘPNIJ
, / 316
Turniej Specjalności – Szczecin

Zachodniopomorski turniej wiedzy i umiejętności praktycznych drużyn harcerskich, organizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, Chorągiew Zachodniopomorską ZHP, 12 Brygadę Zmechanizowaną, Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Celem Turnieju jest:
promowanie wychowania obywatelskiego,
życia zgodnie z zasadami prawa,
wzrost wiedzy nt. bezpieczeństwa wśród młodzieży,
promocja pozytywnych zachowań,
przygotowanie środowisk harcerskich do realizacji akcji letniej pod kątem zapewnienia bezpiecznego wypoczynku wychowankom,
propagowanie specjalności wśród drużyn harcerskich, w szczególności:
– służby zabezpieczenia i służby ruchu drogowego,
– obronnej,
– pożarniczej,
– ratowniczej,
zainteresowanie młodzieży alternatywnymi sposobami spędzania wolnego czasu,
zdrowa rywalizacja oparta na zasadach fair play,
zmiana sposobu postrzegania instytucji służących do zapewnienia porządku,
wzmocnienie więzi koleżeńskich oraz nawiązywanie nowych kontaktów
z rówieśnikami,
rozbudzenie zainteresowań,
rozwój zdolności obserwacyjnych i dostrzegania zjawisk przyczynowo – skutkowych.

Więcej szczegółw pod adresem: https://www.facebook.com/events/293152561397516/

PASSWORD RESET

Zaloguj się