oprogramowanie dla ZHP ZHP.net.pl poczta forum

 //zhp.pl
 //specjalnosci.zhp.pl
 » Aktualności
 
 Wydział Specjalności
 » Ludzie Wydziału
 » Forum
 » Zadaj pytanie
 
 Specjalności Harcerskie
 » Artystyczna
 » Ekologiczna
 » Historyczno-rekonstrukcyjna
 » Jeździecka i Kawaleryjska
 » Lotnicza
 » Łączność
 » Obronna
 » Poczty Harcerskie
 » Pożarnicza
 » Ratownicza
 » Służby Granicznej i Służby Ruchu Drogowego
 » Służby Zabezpieczenia
 » Sportowa
 » Techniczna
 » Turystyczna
 » Wodna i Żeglarska
 
 Zasady, materiały
 » Uchwała RN ZHP w sprawie sposobu realizacji wychowania w harcerskich specjalnościach
 » Jak pracują harcerskie specjalności
 » Sprawności
 » Publikacje
 » Specjalność w liczbach
 
 Ośrodki szkolenia
 » Centrum Wychowania Morskiego GK ZHP
 » Harcerska Szkoła Ratownictwa ZHP
 » Harcerska Sekcja Spadochronowa ZHP
 » Harcerski Klub Balonowy
 
 » Mapa strony

Program

Od wieków zdawano sobie sprawę z niezwykłych możliwości jeździectwa w kształceniu silnego charakteru i sprawności fizycznej. Jest to dyscyplina niełatwa - stawia wysokie wymagania od pierwszego zetknięcia się młodego adepta z koniem i stajnią. Należy do nich zwłaszcza emocjonalne zaangażowanie - nie wystarczy bowiem jeździć na koniu, konia trzeba kochać.

Harcerstwo to Ruch o charakterze wychowawczym. Związek Harcerstwa Polskiego to jedna z organizacji harcerskich w Polsce, której celem jest wychowanie młodego człowieka i umożliwienie mu wszelkiego rozwoju poprzez tzw. Harcerski System Wychowawczy, rozumiany jako jedność zasad - metody i programu.

Program harcerstwa stanowi treść harcerskiego wychowania, na który składają się konkretne zadania podejmowane przez zespół, a przez sposób ich realizacji (czyli metodykę) oraz rozwiązania organizacyjne, służą realizacji Harcerskiego Systemu Wychowawczego.

Zasady harcerskie to idee i podstawowe reguły realizacji systemu, drogowskazy, określające bliżej cele wychowania, którymi są: służba, braterstwo, praca nad sobą. Dlaczego o tym piszę? Dlaczego taki "wstęp metodyczny"? Aby ukazać cały wachlarz realizacji celów wychowania harcerskiego w Harcerskich Drużynach Jeździeckich.

W programie Drużyny Konnej uwzględnia się wychowawcze aspekty jeździectwa oraz bogatej tradycji jazdy polskiej. Metodyka opiera się na zasadach metodyk harcerskich, z tym że jednak wzbogaca się ją o wiele nowych form i możliwości. Nieodzownym elementem w harcerstwie jest dyscyplina, która wyraża się w zewnętrznych jej przejawach - musztra, jak i w codziennym postępowaniu. Pomaga to w utrzymaniu ładu i porządku podczas prowadzenia zajęć z jazdy konnej - sportu związanego z ryzykiem wypadku - co jest niezbędne w celu zachowania zasad bezpieczeństwa.

Stopniowe zdobywanie wiedzy w harcerskim systemie szkolenia pozwala na systematyczne przygotowania harcerza/harcerki do zdobywania kolejnych umiejętności harcerskich i jeździeckich - tak stopni harcerskich/instruktorskich, jak i uprawnień państwowych np. instruktora rekreacji. Dzięki systemowi sprawności i stopni jeździeckich, szkolenie stało się na każdym etapie o dużo łatwiejsze.

Od wieków zdawano sobie sprawę z niezwykłych możliwości jeździectwa w kształceniu silnego charakteru i sprawności fizycznej. Jest to dyscyplina niełatwa - stawia wysokie wymagania od pierwszego zetknięcia się młodego adepta z koniem i stajnią. Należy do nich zwłaszcza emocjonalne zaangażowanie - nie wystarczy bowiem jeździć na koniu, konia trzeba kochać. Jeździectwo to również obyczaje, etyka i kultura, wiążące wszystkich jeźdźców bez względu na jeździeckie doświadczenie i wiek. Jeździectwo to radość, zdobywanie wiedzy o sobie, o otoczeniu, przyrodzie, kraju i historii. To szkoła charakteru i samodoskonalenia, wymagająca ogromnego zdyscyplinowania. Kto chce jeździć konno, musi przełamać lęk i niepewność siebie, wyrobić w sobie opanowanie, cierpliwość i systematyczność, musi nauczyć się odpowiedzialności za powierzone jego opiece silne, lecz bezbronne zwierzę. Wszystko to sprawia, że hobby, jakim jest jeździectwo stanowi doskonałą szkołę charakteru. Przy prawidłowo rozwiązanym systemie organizacyjno-szkoleniowym jest się w stanie wyeliminować bardzo szybko postawy konsumpcyjne - źródła słabości nie tylko w harcerstwie.

Od zarania swych dziejów harcerstwo związało się z historią jazdy polskiej, stosowanie elementów konnego wyszkolenia skautów i harcerzy możemy znaleźć już w początkach powstawania harcerstwa w Polsce. Nawet nazwa harcerz wzięła się od nazwy konnych jeźdźców - harcowników. Drużyny uczestniczyły w konnych zajęciach i przygotowywały się do pełnienia służby w oddziałach kawalerii przyszłej wolnej Polski.

Na związki skautingu z końmi miał niewątpliwie wpływ sam twórca skautingu Robert Baden-Powell, generał brytyjskiej kawalerii, który swą karierę wojskową zakończył jako Generalny Inspektor Kawalerii. Harcerstwo dało Polsce wielu wybitnych oficerów. Ale nie tylko oficerów. Skauci, a później harcerze wielokrotnie walczyli o wolność ojczyzny, często w oddziałach polskiej kawalerii. Wiemy, że wracającego do Polski Józefa Piłsudskiego witał m. in. konny skaut. Niestety dane historyczne nie określają dokładnej liczby Harcerskich Drużyn Jeździeckich, które powstały w okresie międzywojennym.

Po wojnie pierwsza Drużyna Jeździecka powstała w 1958 roku przy Państwowym Stadzie Ogierów w Sierakowie Wielkopolskim i nosiła imię majora Henryka Dobrzańskiego - słynnego "Hubala".

Rozkwit Harcerskich Drużyn Jeździeckich przypada na lata 80-te. Wcześniej ruch Harcerskich Drużyn Jeździeckich był nieskoordynowany. Drużyny, które wtedy powstały zaczęły w większości nawiązywać do kawalerii dwudziestolecia międzywojennego, przejmując tradycję i zdobywając ich imiona. Barwnym wyróżnikiem stały się zakazane mundury wzorowane na przedwojennych mundurach kawaleryjskich, wysokie buty oraz czapki - rogatywki z kolorowymi otokami. W ten sposób manifestowali swoją polskość oraz przywiązanie do niepopularnych w poprzednim systemie ideałów. Do historii przeszły zloty w Krakowie w dzień Święta 8 Pułku Ułanów, czy udział konno jako asysta w pogrzebie sprowadzonych do kraju prochów "Ponurego" - Jana Piwnika.

Pod koniec lat osiemdziesiątych powołano Inspektorat Jeździecki przy GK ZHP. Inspektorat zrzesza Drużyny Harcerskie, Drużyny Starszoharcerskie, Kluby i Kręgi Starszoharcerskie o specjalnościach: Jeździeckiej/ Konnej oraz Kawaleryjskiej. Każda nowopowstała drużyna ma obowiązek zgłosić fakt swojego istnienia do Inspektoratu Jeździeckiego przy Wydziale Specjalności GK ZHP. Dlaczego? Nie chodzi tu o restrykcje. Chodzi głównie o pomoc merytoryczną i programową. Pomoc polega też na organizacji kursów, złazów/zbiórek Inspektoratu i Starszoharcerskiej Akcji Szkoleniowej - w formie obozu jeździeckiego, zakończonego (dla chętnych) egzaminem na poziomie Brązowej Odznaki PZJ. Po zdaniu egzaminu przysługuje prawo do noszenia odznaki, która jest potwierdzeniem umiejętności jeździeckich harcerki/harcerza. W ramach Inspektoratu działa Kapituła Stopni Starszoharcerskich, Kawaleryjskich i Oznak Wędrowniczych.

Niezwykle istotny jest też kontakt z innymi drużynami jeździeckimi w Polsce, wspomagający wymianę doświadczeń, integrujący i dający poczucie wspólnoty. Sprawia, że nie czujemy się osamotnieni w naszej działalności, przepełnionej miłością do koni. Ale nie tylko koń jest ważny. Ważni są też ludzie, którzy tworzą nasze drużyny.

Jednym z ważniejszych momentów w historii Drużyn Konnych był zlot w 1996 roku w Grudziądzu, gdzie podczas uroczystego apelu na dziedzińcu koszar Weterani kawalerii, w dowód uznania oraz dla podkreślenia międzypokoleniowej jedności i uznania w nas harcerzach swoich spadkobierców, przekazali na ręce hm. Pawła Rozdżestwieńskiego odtworzony proporzec Komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Proporzec ten powiewa podczas każdego corocznie organizowanego SAS-u HDJ. Na tym zlocie powstała też Odznaka Zasłużonego Instruktora HDJ, nadawana przez Komisję Harcerska przy Polskim Związku Jeździeckim.

Komisja Harcerska przy PZJ jest efektem współpracy ZHP i ZHR w dziedzinie jeździectwa i powstała w 1994 roku. Ale to nie jedyny nasz sukces. Doskonałe kontakty ze stowarzyszeniem Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej, wspólne mistrzostwa Harcerskich Drużyn Konnych, na których zdobywa się nagrodę - buńczuk - za drużynowe zmagania w konkurencjach WKKW i władania bronią białą. W tym miejscu warto dodać, że przepisy naszych zawodów, opracowane przez Komisję Harcerską PZJ są zgodne z obowiązującymi przepisami PZJ, dzięki czemu harcerskie mistrzostwa są umieszczane w kalendarzu oficjalnych imprez PZJ.

Wszystkie Drużyny Kawalerii Harcerskiej otrzymały prawo noszenia barw i kontynuowania tradycji pułku imiennika na podstawie decyzji Kół Pułkowych. Są to:

* 4. Małopolska Drużyna Kawalerii Harcerskiej im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich w Blachowni
* 10. Białostocka StarszoHarcerska Drużyna Konna im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Białymstoku
* 12. Częstochowska Drużyna Kawalerii Harcerskiej im. 12 Pułku Ułanów Podolskich Podolskich Częstochowie
* 12. Szczeciński Wędrowniczy Krąg Kawaleryjski "UŁANI" im. 12 Pułku Ułanów Podolskich w Szczecinie
* 25. Warszawska Drużyna Kawalerii Harcerskiej im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich w Warszawie
* 14. Drużyna Harcerska im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Sochaczewie
* 33. Kawaleryjska Drużyna Harcerska im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu
* 33. Bydgoska Harcerska Drużyna Jeździecka im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. gen. Orlicz - Dreszera w Bydgoszczy

Ale Harcerskie Drużyny Jeździeckie, to nie tylko kawaleria. Drużyna Konna to wachlarz możliwości: sport konny, turystyka konna, konne patrole Straży Ochrony Przyrody, Służby Granicznej, Harcerskiej Służby Porządkowej, hipoterapia, kursy, festiwale jeździeckie, pokazy, prezentacje kadryle, konne rajdy i obozy wędrowne i wiele, wiele innych. Z Drużyn Konnych w Polsce działają:

* 80. KDH w Kielcach
* 11. SHDJ w Działdowie
* Drużyna Konna w Stroniu Śląskim
* 40 SJDH w Sochaczewie
* 15. Harcerska Zabrzańska Drużyna Jeździecka w Zabrzu
* Zastęp Jeździecki REWERS z 3. Olsztyńskiej Drużyny Starszoharcerskiej GROT w Olsztynie
* Starszoharcerski Krąg Jeździecki Hufca Warszawa Mokotów w Warszawie
* 1 Tarnobrzeska Jeździecka Drużyna Harcerska w Tarnobrzegu
* Krąg Instruktorski HDJiK im. Mieczysława Libeckiego w Bydgoszczy

Podsumowaniem działalności Harcerskich Drużyn Jeździeckich była 90-ta rocznica powstania Drużyn Konnych, a ich centralnym punktem Zlot 90-lecia w Warszawie, na którym zjawili się przedstawiciele wszystkich Drużyn Konnych w Polsce. Kulminacją była defilada liczącego 18 koni Konnego Plutonu Harcerskiego podczas uroczystości 3 maja przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Harcerskie Drużyny Jeździeckie, to nie tylko pasmo sukcesów. Mała liczba środowisk w Polsce, wyprzedawanie majątku wypracowanego przez harcerzy przez Harcerskie Komendy, brak możliwości odbywania regularnych szkoleń jeździeckich, wynikających z różnych czynników, a także koszty sprawiają, że nasza działalność nie jest łatwa. Ale w myśl maksymy krzyża harcerskiego "Per aspera, ad astra" - Przez trud, cierpienie - do gwiazd, prowadzimy dalej działalność wychowawczą wśród naszych harcerzy. Prowadzimy wychowując i ucząc służby, braterstwa i pracy nad sobą.


//specjalnosci.zhp.pl » Jeździecka i Kawaleryjska » Program
   © 1997 - 2009 ZHP